Gewitniewaggeschiet

/ fotoboek

RAY belicht nachtscènes van de Bergse vastenavond (1996-2001). Uitgegeven als fotoboek ‘Gewitniewaggeschiet’ en gevierd met een expositie bij Galerie Stuart in Bergen op Zoom. Met inleidende lofzang van schrijver Peer Wittenbols en historische duiding door gemeentearchivaris Cees Vanwesenbeeck. ‘Gewitniewaggeschiet’ is te bestellen bij RAY.


projectGewitniewaggeschietjaar2002ray...fotografie, ontwerp, uitgeverspecsduotoon offset, 128 pagina’s, 16x24 cm oblong verkoopRAY

Privacy Preference Center